Kvaliteet, Kiirus, Paindlikkus

Menüü

Logimine
kasutajatunnus
parool

>> unustasid parooli
 


Teenused

Võrgulahenduste projekteerimine ja kaardistamine

Iga võrgulahendus vajab eelnevat kavandamist ja kaardistamist, mille käigus vaadatakse üle süsteemi eeldatavad funktsioonid, otstarbekus, laiendatavus jne. Valmistame vastavalt kliendi vajadustele projektdokumentatsioone, töödokumentatsioonina Võrgulahendused OÜ poolt installeerimiseks kui ka teistele installatsioonifirmadele. Dokumentatsiooni eriliigiks on mitmesugusteks töövõttudeks (näiteks hankekonkursi lähteülesande kooseisus) valmistav projektdokumentatsioon ehk pakkumisdokumentatsioon. Sageli on suureks kasvanud kohtvõrk ehitatud etapiliselt ning dokumenteerimata, sellisel juhul kaob kiiresti ülevaade ja võrgu haldamine on aeganõudev. Osutame teenust, mille käigus kaardistatakse juba olemasolev ehk eelnevalt installeeritud võrgusüsteem ja varustatakse haldusdokumentatsiooniga.

Andmesidevõrgu ehituse teostamine

Teostame side- ja andmesidevõrkude kõiki kohtvõrgu kaabeldustöid. Meie ettevõttes on vahendid ja koolitatud personal nii koaksiaal- ja keerupaarivõrkude ehitamiseks kui ka tänapäeval üha sagedamini kasutust leidva fiiberoptiliste võrkude ja raadiovõrkude paigaldamiseks. Kasutame erinevate tootjate ja tarnijate võrgukomponente, olles ise sõltumatud nende kliendile pakkumisel.

Võrguseadmete installeerimine

Võrgu installeerimise käigus paigaldatakse ja seadistatakse võrguseadmed ning varustatakse vajadusel spetsiaaltarkvaraga

Testimise ja sertifitseerimise teostamine

Võrgulahendused OÜ testib kõik oma installatsioonid. Selle käigus teostatakse paigaldatud arvutivõrgu visuaalne kontroll ja elektriliste parameetrite test professionaalsete testimisvahenditega. Testimistulemused väljastatakse kliendile kirjalikult või elektrooniliselt. Sertifitseerimine tähendab Võrgulahendused OÜ poolset kinnitust, et installeeritud võrgu komponendid, füüsiline ülesehitus ja elektrilised näitajad vastavad rahvusvahelistele standarditele. Osutame ka varem installeeritud andmesidevõrkude sertifitseerimise teenust, mille käigus tuvastame olemasolevad vead, kõrvaldame need ning vajadusel anname kliendile garantii, mis võib olla kuni 25 aastat. Testimist ja sertifitseerimist pakume ka eraldi teenusena teiste ettevõtjate tööde hindamiseks ja ekspertiisiks.

Konsultatsioon

See on teenus, mis on mõeldud eelkõike ennetavaks tegevuseks loodavate süsteemide kavandamisel, samuti ka olemasolevate võrgusüsteemide ladusaks ekspluatatsiooniks.Teeme uurimusi kliendi vajaduste ja töö spetsiifika kohta ning pakume välja optimaalseima lahenduse. Nõustame andmesidevõrku (ASV) puudutavates küsimustes.

Garantii ja hooldus

Teostame kõigile oma paigaldatud kohtvõrkudele hooldusteenindust ning oleme valmis operatiivselt reageerima igale kliendi väljakutsele. Sõlmime hoolduslepinguid ja pakume lepingulistele klientidele lisasoodustusi nii tähtaegade kui hinna osas.

Andmesidevõrgu seadmete ja materjalide müük

Omades head ülevaadet maailmas kasutatavatest võrgumaterjalidest ja enamusest nende tarnijatest vabariigis, pakume lisateenusena mitmesuguseid kohtvõrgu materjale. Soovi korral koos kohaletoimetamisega. Laenutame ja etteteatamisel ka müüme spetsiaaltööriistu ja mõõtevahendeid.

 

 
 
  © Copyright 2006-2007 Võrgulahendused OÜ. All Rights Reserved.